Hållbarhet

Imse erbjuder funktionella och återanvändbara hygienprodukter för kvinnor, och vill samtidigt bidra till ökad öppenhet och kunskapsspridning kring mens. Produkterna är skonsamma att använda, både mot huden och miljön, och kan genom sin tvättbarhet användas många, många gånger. Hos Imse hittar du menstrosor, tygbindor, trosskydd, tamponger, menskoppar, tvättlappar, rengöringspads och amningsinlägg. Med fokus på funktion och känsla utmanar vi branschens utbud av kortlivade engångsprodukter, där målet är att hållbar konsumtion ska vara normen, inte undantaget. Imse är ett gotländskt varumärke och en del av Bare Collective.

Care for people. Planet. Period.

Hållbarhet

Vårt hållbara arbete

Att tänka hållbart är grunden till vår affärsidé och vi har idag 30 års erfarenhet av att utveckla funktionella, återanvändbara och högkvalitativa textilprodukter – tillverkade med omtanke för människor och miljö. Design och materialval står för kvalitet, funktion och slitstyrka. När du köper en av våra produkter, så köper du en produkt som kan användas, tvättas och återanvändas under lång tid.
Vårt hållbara arbete
Vi vet att ju längre en produkt kan användas, desto mindre resurser behöver vi utvinna från jorden för att tillverka nya. Alla våra bomullsprodukter innehåller 100% ekologisk bomull. Med omtanke för arbetarna på bomullsfälten, samt djur- och växtliv, så väljer vi certifierad ekologisk bomull. De produkter som innehåller bomull märks med ‘Organic Cotton‘ och innehåller 100% ekologisk bomull.

Producerat med omtanke

Ett av våra kärnvärden är ordet äkta, med omsorg för barn och vår gemensamma miljö. Den grundinställningen genomsyrar allt vi gör – från design och materialval till tillverkning och transporter.

Vår tillverkning sker främst i Lettland och Turkiet. För oss är inte låga inköpspriser det viktigaste, vi tar hänsyn till avståndet mellan Imses centrallager och tillverkarens geografiska placering, eftersom olika långa transportsträckor kan spara på jordens redan pressade resurser och bidra till ett förbättrat globalt klimat. Våra textilprodukter av flanell tillverkas i Turkiet. Och det kanske känns lite märkligt vid första tanken att vi inte tillverkar i Sverige kopplat till transporter. Men faktum är att den ekologiska bomullen vi använder odlas i Turkiet, därför har vi valt att tillverka dem på plats. Eftersom bomullen inte kan odlas i Sverige, så kommer vi dessvärre inte ifrån transporten.  

De flesta av våra produkter tillverkas i Lettland – på en fabrik som vi har samarbetat med i över 20 år. Vi strävar efter att bygga nära och långsiktiga relationer med våra tillverkare och ställer höga krav på deras kompetens och yrkesskicklighet, samt deras sociala och miljömässiga ansvar. I det arbetet ingår att säkerställa att kriterierna i vår Code of Conduct efterlevs så vi kan ta vårt gemensamma ansvar för bra arbetsförhållanden och säker arbetsmiljö i fabrikerna. Därför besöker vi årligen våra tillverkare via personliga besök, men genomför även tredjepartsgranskningar i enligt med Sedex Member Ethical Trade Audit (SMETA) som är en internationell standard för arbetsvillkor, hälsa och säkerhet samt affärsetik och miljöansvar.

Transporten mellan våra tillverkare och vårt centrallager sker via land med lastbil och över vatten med båt. När det kommer till transporter mellan vårt centrallager och våra kunder sänder vi antingen med PostNord, DHL eller UPS. Samtliga sändningar går med vägtransport i Europa. Något nämnvärt, kopplat till transporter och leveranser, är att DHL har en emissionskalkylator. Alla våra kunder som får sin order skickad med DHL får ta del av sin individuella rapport om miljöavtryck för transport och logistik. Kalkylatorn beräknar transportrelaterade utsläpp för nästa alla leveransstorlekar och transportsätt – och på så sätt hjälper våra kunder att förstå och minska miljöpåverkan.

På lokala kontoret i Visby drivs vi till 100% av förnybar energi från sol, vind och vatten. När det gäller resor i tjänst försöker vi i allra största mån välja ett miljövänligare färdmedel, exempelvis tåg istället för flyg. Vi väljer att ha möten genom telefon-/videokonferenser istället för att resa till fysiska möten vilket bidrar till att minska vår totala klimatpåverkan. Vi har digitaliserat våra fakturor och ersatt trycksaker som postas med digitala utskick, så som kataloger, pressreleaser och informationsbrev.

barecollectivebarecollectivebarecollectivebarecollective

Hälsa och miljö

Vår målsättning är att erbjuda giftfria produkter – som tryggt kan bäras närmast huden. För att framställa tyg krävs kemikalier. Inom vissa delar av produktionen så som utvinning av råmaterial och färgning av tyg är det vanligt att kemikalier används som tyvärr kan vara miljö- och hälsofarliga. Vid färgning av vårt material används reaktiva färger som är godkända av GOTS. Vi skickar alla produkter till oberoende testlabb där de testas och certifieras enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Alla våra produkter med märkning STANDARD 100 är garanterat fria från skadliga och giftiga ämnen.
barecollective

Produktmärkningar

En stor del av vårt arbete handlar om att öka efterfrågan av återanvändbara produkter och konsumtionen av ekologiska textilprodukter. Idag har de flesta av våra produkter en märkning. Genom att märka våra produkter vill vi göra det lätt för dig att göra skillnad. När du väljer våra produkter så bidrar du till minskad mängd avfall från engångsartiklar, det behöver inte vara svårare än så. De märkningarna vi arbetar med har olika syften, men alla bidrar till en bättre framtid för dagens och kommande generationer.

Cirkulär affärsmodell

Vi vill förlänga livslängden för våra produkter. Vi tror på våra produkters kvalité och funktion! Vi har redan idag en garantimärkning på samtliga av våra produkter på minst 2 år upp till 10 år beroende på vilken produkt du har köpt. Vi vet att våra produkter kan användas länge och av flera än en person. Vi vill ta ansvar för våra produkters hela livslängd. För oss är det viktigt att tänka att inget är avfall utan istället är ett material med fler användningsområden. En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall.
barecollective
barecollective
barecollective

Ekologisk bomull

Bekämpningsmedel & utsläpp - bomullen utgör en väldigt liten del (ca 2,5%) av allt som odlas på jorden och trots det står bomullsodlingarna för hela 25% av alla utsläpp av bekämpningsmedel mot insekter. Av den totala bomullsodlingen står ekobomull för mindre än en procent. Kemiska bekämpningsmedel är skadligt för djur- och växtliv och även för de som arbetar med det. Det läcker även ut i dricksvattnet och förgiftar marken. Ekologisk odling - för att få kalla bomullen ekologisk så krävs det att den odlas utan några som helst kemiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödningsmedel. För att undvika utarmning av jorden så ska bonden växla mellan olika grödor från år till år. Detta gör att jorden blir mer bördig och att risken för insektsangrepp minskar. Marken som bomullen odlas på måste även ha varit fri från kemikalier i minst tre år. Att odla ekologisk kan ge sämre skördar och kräver en större arbetsinsats. Det kan vara bra att komma ihåg när en jämför priser och funderar över varför det skiljer sig i pris mellan ekobomull och bomull odlad med kemiska gödsel- och bekämpningsmedel. Ett annat problem med bomull är tyvärr att det krävs enorma mängder vatten för att odla bomull, både ekologisk bomull och bomull som odlats med bekämpningsmedel. Det finns exempel på sjöar som nästan försvunnit på grund av bevattning av bomullsfält. Vår bomull kommer från leverantörer som alla är kontrollerade och certifierade enligt Control Union Certifification. Control Union Certification är en organisation som följer kriterier för en ekologisk tillverkning enligt två fastställda program; GOTS (Global Organic Textile Standard) och ’Organic Exchange Certification’. För att bomullen ska få klassas som ekologisk så krävs alltså att den ska vara tillverkad utan kemiska bekämpningsmedel och konstgjorda gödslingsmedel. Marken där bomullen odlas måste varit fri ifrån kemikalier i minst tre år. Odlingen ska varieras med andra grödor. Ekologisk bomull skall certifieras för att få kallas ekologisk.
barecollective

Plast och återvinning

Minskad plastanvändning är ett av våra fokusområden. Vi utvecklar ett nytt förpackningskoncept där vi löpande arbetar för att minska mängden plast i emballage genom att byta ut befintliga plastförpackningar mot FSC-märkt papper. Vi vill bidra till ökad återvinning av textilmaterial, och arbetar för att underlätta produkternas avfallshantering genom att minska mängden blandmaterial i vår design- och produktutveckling. Spill- och överblivet material i produktionen försöker vi till största möjliga mån ta tillvara på och utveckla till nya produkter. Några av våra Cleansing pads ingår i Zero Waste-kategorin, där produkterna utvecklats från spill- och överblivet material i produktionen.